Claudine Pint-Lieners  23.04.1971
Claudine Pint-Lieners 23.04.1971

 

 

Alles was wir brauchen

um wirklich glücklich zu sein,

ist etwas, wofür wir uns

begeistern können . . .

                                                                                                                                                      

 (Charles Kingsley)

 

Keramik meng Passioun 

"Viv(r)e la matière"...

passt absolut op meng passt absolut op meng Aarbechten a genee dat ass de Grond an d' Freed fir an dëser Matière ze schaffen. Ëmmer erëm op een Neits sënn ech begeschtert wat een alles aus dem "Näischt", deem "einfachen Buedem,", Leem formen an erschaffe kann. 

Ech sënn Autodidakt a fräischaffend Keramik-Kënschtlerin a verbréngen esou vill Zäit wéi méiglech a mengem Atelier "Creat`OUR.

Kreatiounen aus dem Buedem, Kreatiounen déi Geschichten erzielen, Kreatiounen aus der Natur. 

De Styl ass uresch, op kee Fall exakt! Well genee dat ass et, wat meng Aart, am Leem ausmëcht. Mutt hunn säin eegenen Styl ze fannen ass munchmol fläit e bësse gewot ma et ass awer grad dat, wat mech um Keramik reizt a faszinéiert. 

 

Creat`Our heescht och, mat der Hand fräi erschaffen, de naase kaale Buedem fillen, spieren wéi en sech verännert, de Gedanke fräie Laaf loosse Et ass eemt stännegt Expérimentéierem mat de verschiddensten Materialien wéi Eisen, Drot, Glas..., probéieren wéi wäit de Leem sech verschaffe léist, wat en zou léist, bis wéini d' Grenzen erreecht sënn, wat fir eent zousätzlecht Material kann ech mat abannen. 

Bei dem Kombinéiren a verschaffen vum Metall, läit et natierlech op der Hand, de Rot an d' Hëllef vum hauseegenen Schlässer unzehuelen, deen mech bei den Supporten vun den Objeeüen ënnerstëtzt. Fir mech eng grouss Chance an eent perfekt Team.  Dorfir gëllt ee grousse MERCI mengem Mann!