Rakubrand

Skultpuren

Geckeges

Zäitlos


Toun aus Toun ...

 Perkuissionist "Sven Kiefer"       "Udu" afrikanësch Trommel         "Argilophone"  Xylophone         Tom Flick   Claudine   M. Josée Kerschen

                                            aus Toun                                aus Toun 


05. -06.04.2016  Deel 1

La renaissance du château de Stolzembourg - Fête de la Musique


19.9-20.09.2015

Bourse aux plantes zu Stolzebuerg am Schlass 

04.-20.12.2015

Décke Buttik Dikkrich

11.12-13.12.2015

Ausstellung Mysticus zu Branebuerg mam Dit

05. -06.04.2016 

Kreativen Dag vir Kreativbutzen a Jugendlëscher zu Branebuerg mam Dit


12.06.2015

Atelier Ouvert


23.05 - 26.05.2015

Stage um Tour zu Tholy a Frankräich

21.07-25.07.2015

Kreativwoch zu Branebuerg mam Dit, Mike a Claudine 

Deel 1

21.07-25.07.2015

Kreativwoch zu Branebuerg mam Dit, Mike a Claudine 

Deel 2


27.-29.12.2014

Molen a Keramik - Kreativ sënn tëschend de Joren am Atelier beim Dit zu Branebuerg

20.09.2014

Planzebourse - Kanneratelier am Schlass zu Stolzebuerg


04.05.2014

Konst am Gaart zu Ëlwen

 

 

20.04.2014

Neien Daafsteen an der Kiirch zu Stolzebuerg